Kuchyňa a varenie

Po náročnej práci musí prísť zaslúžená odmena. Medzi prvé veci, na ktoré človek po celodennej práci myslel, bola nepochybne chutná a sýta večera. Stredovekým mestečkom by sa tak dozaista rozliehali vône čerstvo upečeného chleba z domov, či od miestneho pekára. Vo väčších mestách i vône koláčov, alebo pečeného mäsa, ktoré by predávali miestni obchodníci s jedlom. Rozvoniavali i kuchyne v sídlach šľachty, či to už boli hrady, alebo kúrie, kde sa pripravovali tie najchutnejšie jedlá. Naplnenie žalúdkov ľudí v stredoveku mali na starosti kuchári.

Kuchárske remeslo bolo v domácnostiach poddaných predovšetkým doménou gazdín. Manželky a matky, spolu s dcérami, pripravovali jedlo pre celú rodinu z bežne dostupných komodít. Boli to predovšetkým obilniny, ako napríklad pšenica, raž, jačmeň, či ovos. Dôležitými ingredienciami boli zároveň strukoviny, ovocie a zelenina. Potraviny rastlinného pôvodu dopĺňali živočíšne potraviny, teda mlieko, smotana, syr, maslo a vajíčka. Mäso bolo v sedliackej domácnosti spravidla vzácnosťou. Keď po celodennej práci vyhladovaní muži usadli za stôl s večerou, privítala by ich tam spravidla obilná alebo strukovinová kaša, ovocie, omastený chlieb alebo placka, syr a niekedy ryba. Smäd by uhasili pivom, mliekom, alebo čistou vodou. O rozmanitosti jedálnička na šľachtickom stole by si však bežný sedliak mohol nechať iba snívať. V domoch šľachticov a bohatých mešťanov spravidla pôsobili profesionálni kuchári so služobným personálom. Domácnosť bohatého človeka navyše nebola závislá len na produktoch záhrad, sadov a priľahlých polí, ktoré obhospodarovali poddaní. V komorách hradov a kúrií sa objavovalo mäso z lovnej zveri, vtáctvo, ryby, či konzervované (sušené, solené či údené) suroviny, ktoré boli dovážané na objednávku. Z tejto pestrej palety surovín bol profesionálny kuchár schopný vytvárať hotové zázraky. Neodmysliteľnou súčasťou panského stola boli vína rôznych odrôd, ovocné šťavy, či iné vyberané tekutiny.

O plné žalúdky na dvore nášho šľachtica sa stará kuchár Ondrej, ktorému pri varení pomáha početný služobný personál. Ondrej pripravuje prepychové jedlá pre svojho pána a jeho najbližších šľachtických familiárov a dohliada na ostatný personál, ktorý v hradnej alebo táborovej kuchyni zabezpečuje stravu celému pánovmu sprievodu. Od lahodného pečeného mäsa, cez chutné omáčky a koláče, až po obyčajné placky, to všetko vzniká v kuchyni, ktorá je pod striktným patronátom majstra kuchára Ondreja.

Ostatné remeslá

Neoddeliteľnou súčasťou života stredovekého človeka boli remeslá. Predmety, ktoré ho obklopovali, a ktoré využíval pri všedných činnostiach počas každého dňa svojho života, boli do jedného výsledkom šikovných rúk remeselníkov. Remeselná výroba nebola iba dôležitou súčasťou hospodárstva krajiny, hradného panstva, mesta, či dediny, ale predovšetkým zabezpečovala základnú dostupnosť predmetov úžitkovej potreby. Obyvatelia stredovekej dediny nutne potrebovali pracovné nástroje, ktorými mohli kultivovať pôdu, obhospodarovať zvieratá, opracúvať stavebné materiály, pripravovať jedlo, vyrábať odevy, pričom by sa dalo pokračovať nesmierne dlhým zoznamom ďalších nevyhnutností, ktoré stredoveký človek potreboval naplniť. Vzhľadom na našu snahu priblížiť verejnosti život obyvateľov na sídelnom majetku bohatého šľachtica, nemohli sme tento kľúčový aspekt dobového života opomenúť. Vďaka šikovnosti našich členov máme v našom pomyselnom mestečku zastúpených niekoľko dôležitých dobových remesiel.