Pisárska činnosť nepozostávala len zo zapisovania úradných listín a korešpondencie. Najmä v kláštorných pisárskych dielňach sa pisári venovali aj kronikárskej a vedeckej činnosti. Pri nej sa kládli vysoké nároky na gramotnosť, ale aj na schopnosť autorov reprodukovať a správne interpretovať udalosti zapísané v starších písomných prameňoch. Ich zásluhou vznikali rozsiahle kronikárske diela a vedecké spisy, ktoré nám poskytujú hodnotné informácie o dejinnom dianí, myslení ľudí, ich predstavách o spoločnom pôvode a dobových vedeckých poznatkoch v období stredoveku. V tejto kapitole sa na podobnú úlohu podujali súčasní historici, archeológovia, muzeológovia či zanietení ľudia milujúci históriu, ktorí si pre Vás pripravili články na rôzne témy týkajúce sa obdobia stredoveku. Pohodlne sa usaďte a dovoľte aby sme Vám porozprávali zaujímavé príbehy či poskytli hodnotné informácie z histórie.

  • Pisár zatiaľ nič nenapísal...