Väčšinu života stredovekého človeka vypĺňali bežné radosti a starosti, ktoré mu prinášali všedné dni. Bežné aktivity ľudí sa líšili v závislosti od toho, na ktorom stupni spoločenského rebríčka sa človek nachádzal, ale aj v súvislosti s pravidelným cyklom ročným období. Kým šľachtici sa venovali správe majetkov, diplomacii, vojenskej príprave a voľný čas trávili na hostinách či poľovačkách, život bežného človeka pozostával predovšetkým z každodennej práce zabezpečujúcej mu živobytie. Remeselníci pracovali vo svojich dielňach a sedliaci obhospodarovali svoje polia v snahe zabezpečiť čo najlepšiu úrodu. Ženy všetkých spoločenských vrstiev sa venovali rozličným domácim prácam a, zjednodušene povedané, vytvárali teplo domova. Popri dňoch práce existovali v živote stredovekého človeka aj dni odpočinku. Predovšetkým počas cirkevných sviatkov a v nedeľu, kedy bol čas vyhradený na duchovnú očistu. Články v tejto kapitole sú zamerané na všetky aspekty života človeka v stredoveku. Čitateľ sa dozvie ako sa ľudia obliekali, čo jedli, ako bývali, pracovali či ako sa zabávali.

  • Nenašli sa žiadne príspevky zo všedného dňa...