TRG Gaston, o.z. (Bratislava)

Občianske združenie Gaston je združením priateľov, ktorých baví rekonštrukcia života v období stredoveku. Ich hlavným projektom je stvárnenie posádky hradu Gaston v dnešnom Turecku, ktorý bol zrekonštruovaný príslušníkmi templárskeho rádu v roku 1153. Hrad bol súčasťou línie opevnení, ktoré mali chrániť bývalé Antiochijské kniežatstvo. Členova občianskeho združenia stvárňujú nielen postavy templárskej posádky hradu, ale aj nájomných žoldnierov, pútnikov, či donátorov. Sekundárnym projektom združenia je rekonštrukcia dvora uhorského šľachtica na prelome 13. a 14. storočia. Združenie patrí k pravidelným organizátorom kultúrno-historických podujatí na Slovensku.