Das Freie Militär, o.z. (Trnava)

Združenie Das Freie Militär, ktorého bojovým heslom je „ So weit die Füße trage“ ( v preklade do slovenčiny „Pokiaľ nás nohy ponesú“ ), sa zaoberá rekonštrukciou všedného i bojového života žoldnierskej družiny na území Uhorského kráľovstva na prelome 14. a 15. storočia. Názov a heslo združenia v nemeckom jazyku napovedajú, že členmi žoldnierskej družiny sú predovšetkým príslušníci nemeckého obyvateľstva žijúceho v stredovekom Uhorsku, predovšetkým v mestskom prostredí. Združenie sa podieľa na organizácii kultúrnych podujatí, pričom je ich aktívnym účastníkom doma i v zahraničí.