Castellum Casovia, o.z. (Košice)

Občianske združenie Castellum Cassovia začalo písať svoju históriu v roku 2011, kedy začalo vytvárať kultúrny program pre účel oživenia areálu Košického hradu. Združenie bolo nápomocné počas archeologického výskumu na národnej kultúrnej pamiatke Košický hrad, pričom zohralo zásadnú úlohu pri kultivácii hradného areálu a jeho pretvorenie v nádhernú kultúrnu a oddychovú zónu. Združenie v súčasnosti prevádzkuje hradné infocentrum s múzeom, hradný skanzen, ktorý je prezentáciou stredovekého dedinského osídlenia, organizuje a zúčastňuje sa kultúrno-historických podujatí na Slovensku i v zahraničí.