Zdravíme Vás, priatelia,
dovoľte nám, aby sme Vás srdečne privítali
na stránkach spolku oživenej histórie
Milites Nobiles a možno pár vetami Vás oboznámili s
našou činnosťou.

 

História nášho združenia vôbec nesiaha do dávnej minulosti, lež jeho dejiny sa začali písať len nedávno. V roku 2010 sa skupinka mladých ľudí, ktorí sa už predtým venovali šermu, milovníkov histórie a našej krajiny, rozhodla založiť spolok živej histórie so zameraním predovšetkým na územie dnešného Slovenska, ale aj niekdajšieho Uhorska v druhej polovici 12. storočia.

Snažíme sa prostredníctvom odbornej literatúry, dostupných historických zdrojov, nálezov, architektúry a predovšetkým intenzívnym kontaktom s odborníkmi, dozvedieť čo najviac o živote na našom území v tomto období.


 

A čo si kladieme za ciele?

Ako možno vyčítať z predošlých riadkov, naším zámerom je predovšetkým čo najvernejšie a historicky najpresnejšie stvárniť život v druhej polovici 12. storočia na našom území. Prioritou je vybudovať fungujúcu družinu veľmoža, od toho najchudobnejšieho pešiaka po skutočného elitného bojovníka, od zručného remeselníka po kňaza... A to všetko pod záštitou ,,living history“(ďalej iba LH).

Nezaoberáme sa scénikou, ale naopak študujeme vojenstvo po stránke reálnej a chápeme ho ako bojové umenie, pretože v dobe, na ktorú sa zameriavame ani ničím iným nebolo. Obzvlášť kladieme dôraz na autentické prevedenie kostýmov - striktne dodržiavame strihy, materiály a rozmanitosť odevov jednotlivých spoločenských vrstiev.

 

Radi prijmeme nových členov – či už skúsenejších, ale aj úplných nováčikov, mladších alebo starších.

 

Vám všetkým sú naše dvere otvorené...!

 

Create by Ing. Jozef Húščava  Template by RTW & DieterSchneider